Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
CKIS » Návody » Návod pro WWW katalog
Centrální knihovně-informační systém UK
Obálky knih
E-prezenčka
Technická podpora
In English
 
 

Návod k použití webového katalogu CKIS

Výběr katalogu

Ze vstupní obrazovky máte možnost volit databáze. Pro vyhledávání v celém Centrálním katalogu si vyberte nabídku CENTRÁLNÍ KATALOG UK (CKS). Pokud chcete vyhledávat v katalogu jedné fakulty, klikněte na název konkrétní fakultní knihovny.


Obr. 1 Vstupní obrazovka CKIS


Ve vybrané knihovně můžete vyhledávat podle druhu dokumentu (např. pouze knihy, periodika, vysokoškolské práce, elektronické zdroje apod.). Každá fakultní knihovna má s ohledem na složení fondu nastaveno detailnější filtrování pro vyhledávání ve svém katalogu.


Obr.2 Nabídka vybrané fakultní knihovny


Výběr katalogu můžete kdykoliv v průběhu práce změnit pomocí nabídky Databáze v nabídkové liště.


Nabídková lišta


V nabídkové liště se nabízí možnost přihlášení do čtenářského konta, nastavení chování katalogu pro vyhledávání, možnost poslat připomínky, nápověda, volba rejstříku a vyhledávání, možnost prohlížet výsledky dotazu, stejně jako historii vyhledávání (předchozí dotazy) a schránka pro prohlížení uložených záznamů.


Obr. 3. Nabídková lišta


Základní vyhledávání


Základní vyhledání je nastaveno jako výchozí pokud vstupujete do Centrálního katalogu UK. Pomocí formuláře lze vyhledávat podle slov z různých polí (t.j. vyhledá se libovolné slovo obsažené v bibliografickém záznamu), podle autora, slov z názvu, roku vydání, předmětového hesla, nakladatele, roku vydání a ISSN nebo ISBN. Tato kritéria můžete vzájemně kombinovat vyplněním více polí. Vyhledávání lze dále omezit na vybraný jazyk, druh dokumentů, konkrétní fakultní knihovnu nebo na rozpětí let, kdy měl být dokument vydáván.


Obr. 4. Formulář Základní vyhledávání


Rejstříky


Pro vyhledávání dokumentů pomocí procházení seznamů vyberte nabídku Rejstříky/hledání. Máte možnost „listovat“ v rejstříku názvů, autorů, předmětových termínů, edic, nakladatelů, ISBN, MDT a roku vydání. Pokud vyhledáváte podle autora, zapisujte jako první příjmení, při vyhledávání názvu s členem, uvádějte do řádku pro dotaz první významové slovo názvu.

Dokument ke stáhnutĂ­ Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání


Obr. 5. Prohlížení pomocí rejstříků


Z více polí


Volba vyhledávání z více polí nabízí možnost hledání dle více kritérií než v základním vyhledávání. Vyhledávání lze omezit stejně jako u základního vyhledávání na vybraný jazyk a druh dokumentů.


Výsledky vyhledávání a detaily záznamu


Po vyhledání se zobrazí seznam výsledků (u rejstříkového hledání se zobrazí příslušný rejstřík).

Pokud je ve výsledku vyhledávání příliš mnoho záznamů, můžete vyhledávání zpřesnit pomocí tlačítka Zpřesnit v nabídkové liště. Dotaz můžete doladit pomocí řady kritérií.


Obr. 6. Zpřesnění dotazu


Pomocí nabídkové lišty můžete pracovat se seznamem výsledků, vytvářet množiny záznamů, odesílat je na e-mail apod.


Obr. 7. Možnosti práce se záznamy


Vyberte záznam dokumentu, který vás zajímá, pomocí kliknutí na název dokumentu nebo na pořadové číslo ve sloupci Zobrazit. (U rejstříku se k seznamu výsledků dostanete po odkliknutí příslušného rejstříkového hesla).

Pro informaci, zda je dokument v knihovně k dispozici, klikněte na odkaz Jednotky. Pro přehled o exemplářích v konkrétní knihovně, zvolte Jednotky-DK, pro celkovou informaci vyberte Všechny jednotky.


Obr. 8 Zobrazení záznamu


Při zobrazení detailů k vybranému exempláři si všimněte sloupce Půjčeno do. Pokud je v tomto sloupci uvedeno datum, je jednotka půjčená.U dokumentu, který je v knihovně, se ve sloupci Půjčeno do zobrazuje text Na místě. Pokud je dokument půjčen, je možné si ho rezervovat. K tomu slouží link Požadavek, který se zobrazuje vedle informací o exemplářích.


Obr. 9. Zobrazení dostupných exemplářů
Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Irena Siváková

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 13:57

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2020 10:31, © ÚVT