Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy  
CKIS » Kontakty na jednotlivé knihovny
Centrální knihovně-informační systém UK
Obálky knih
E-prezenčka
Technická podpora
In English
 
 

Kontaktní e-maily a telefony na jednotlivé knihovny zúčastněné v Centrálním katalogu

Knihovna 1. lékařské fakulty - 1.LF

ExternĂ­ odkaz Ústav vědeckých informací

U nemocnice 4, 121 08 Praha 2

Tel./fax: 2 2496 5601

E-mail : Mail 


Knihovna 2. lékařské fakulty - 2.LF

ExternĂ­ odkaz Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol

V Úvalu 84 , Praha 5 - Motol , 150 06

Tel.: 22443 5842

Fax.: 22443 5847

E-mail : Mail 


Knihovna 3. lékařské fakulty - 3.LF

ExternĂ­ odkaz Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Ruská 87, 100 00 Praha 10

Telefon: 267 102 103 (půjčovna), 267 102 181 (kancelář knihovny)

E-mail: Mail 


Knihovna Evangelické teologické fakulty - ETF

ExternĂ­ odkaz Knihovna Evangelické teologické fakulty

Černá 9, P. O. BOX 529, 115 55 Praha 1

Telefon: 221 988 603 (služby), 221 988 601 (vedoucí)

Fax: 221 988 215

E-mail: Mail 


Knihovna Fakulty sociálních věd - FSV

ExternĂ­ odkaz Knihovna Fakulty sociálních věd

Smetanovo nábř. 6 110 00 Praha 1

Tel.: 222 112 250

E-mail : Mail 


Knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu - FTVS

ExternĂ­ odkaz Ústřední Tělovýchovná Knihovna

José Martího 3,1 162 52 Praha 6 - Veleslavín

E-mail: Mail 


Knihovna Farmaceutické fakulty - FAF

ExternĂ­ odkaz Středisko vědeckých a knihovnických informací, Farmaceutická fakulta UK

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

E-mail: Mail 


Knihovny Filozofické fakulty - FFUK

ExternĂ­ odkaz Knihovny Filozofické fakulty

nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1

Telefon: 221 619 239

E-mail: Mail 


Knihovna Husitské teologické fakulty - HTF

ExternĂ­ odkaz Knihovna Husitské teologické fakulty

Pacovská 350/4, P.O.BOX 56 140 21 Praha 4

Tel.: 241 733 131, 241 733 122,241 732 357

E-mail: Mail 


Knihovna Katolické teologické fakulty - CKK KTF UK

ExternĂ­ odkaz Knihovna Katolické teologické fakulty

Thákurova 3 160 00 Praha 6

Tel.: 220 181 304 (výpůjčka), 220 181 512 (vedoucí)

E-mail: Mail 


Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

ExternĂ­ odkaz Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Dlouhá 1b, 500 01 Hradec Králové

Tel: 49 5816 525

E-mail: Mail 


Knihovna Lékařské fakulty v Plzni

ExternĂ­ odkaz Lékařská fakulta v Plzni

Středisko vědeckých informací

Lidická 1, 301 66 Plzeň

Tel.: 377 593 150

E-mail : Mail 


Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty

Informace o všech knihovnách MFF - ExternĂ­ odkaz http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/

Obecné dotazy na knihovny MFF : Mail 


Jednotlivé knihovny:


MATEMATICKÉ ODDĚLENÍ

Knihovna Václava Hlavatého

Sokolovská 83, PRAHA 8, 180 00

Tel.: +420 283 073 291

E-mail: Mail 

FYZIKÁLNÍ ODDĚLENÍ - Záviškova knihovna

Ke Karlovu 3, PRAHA 2, 121 16

Tel.: 2 2191 1256

Fax: 2 2191 1446

E-mail: Mail 

INFORMATICKÉ ODDĚLENÍ

Malostranské náměstí 25, Praha 1

Tel.: 2 2191 4297, 2191 4295

E-mail: Mail 

PŮJČOVNA SKRIPT A UČEBNIC z oboru fyzika, informatika a matematika

V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00

Tel.: 2 2191 2626, 2191 2627

E-mail: Mail Knihovna Pedagogické fakulty UK

ExternĂ­ odkaz Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Ústřední knihovna

Magdaleny Rettigové 4 116 39 Praha 1

Tel. : 221900148

E-mail : Mail 


Knihovna Právnické fakulty UK

ExternĂ­ odkaz Právnická fakulta - knihovna

náměstí Curieových 7 116 40 Praha 1

Tel.: 221 005 219, 221 005 270

E-mail: Mail 


Knihovny Přírodovědecké fakulty UK

Obecné informace o knihovnách Přírodovědecké fakulty - ExternĂ­ odkaz Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty


ExternĂ­ odkaz Knihovna biologie

Dílčí knihovny:

ExternĂ­ odkaz Biologická knihovna (Viničná 7, 1. p.),

ExternĂ­ odkaz  Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (Viničná 7,přízemí),

ExternĂ­ odkaz Knihovna antropologie,

 ExternĂ­ odkaz Knihovna botaniky (Benátská 2, přízemí)

128 01 Praha 2

E-mail: Mail 

ExternĂ­ odkaz Knihovna chemie

Dílčí knihovny:

ExternĂ­ odkaz Knihovna analytické chemie, ExternĂ­ odkaz Knihovna anorganické chemie,ExternĂ­ odkaz  Knihovna organické chemie, ExternĂ­ odkaz Knihovna biochemie, ExternĂ­ odkaz Knihovna fyzikální a makromolekulární chemie, ExternĂ­ odkaz Knihovna didaktiky a učitelství chemie

Hlavova 6, 128 43 Praha 2 (přízemí)

Tel.: 221951213

E-mail: Mail 

ExternĂ­ odkaz Knihovna geografie

Albertov 6, 2. patro, 128 43 Praha 2 (2. patro)

Tel.: 221 951 357 (studovna)

E-mail: Mail 

ExternĂ­ odkaz Knihovna geologie

Albertova 6, 128 43 Praha 2 (přízemí)

Tel.: 221 951 433

E-mail: Mail 

ExternĂ­ odkaz Knihovna Ústavu pro životní prostředí

Benátská 2, 128 01 Praha 2 (přízemí, dveře č. 38)

Tel.: 221951906

E-mail: Mail 


Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

ExternĂ­ odkaz Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

U Kříže 8, 158 10 Praha 5 - Jinonice

Tel.: 251 080 255 (výpůjční pult, informace), 251 080 239

E-mail: Mail 


Knihovna Ústavu dějin UK a Archivu UK

ExternĂ­ odkaz Knihovna Ústavu dějin UK a Archivu UK

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Tel.: 224491462

E-mail: Mail 


Centrum teoretických studií

ExternĂ­ odkaz Centrum teoretických studií

Jilská 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Husova 4)

Tel.: 222 220 671-2

Fax: 222 220 653

E-mail: Mail 


Evropské dokumentační a informační středisko

ExternĂ­ odkaz Ústřední knihovna UK - EDIS

Senovážné náměstí 26

110 00 Praha 1

Tel.: 224 398 311

E-mail: Mail 


Ústřední knihovna UK - Detašované pracoviště Ústřední knihovny UK Lešetice

ExternĂ­ odkaz Ústřední knihovna UK - Detašované pracoviště Ústřední knihovny UK Lešetice

Objekt Univerzity Karlovy v Praze

262 31 Lešetice, pošta Milín

Telephone: 318 630 838

E-mail: Mail 
Tento dokument..   

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Irena Siváková

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.04 2015 13:48

 

Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 25.05 2020 10:31, © ÚVT